Welkom


Welkom op mijn trektochten en wandelweblog. Na maanden van trainingswandeltochten maak ik eenmaal per jaar een trektocht. Meestal in de bergen. Het verslag daarvan zet ik op dit weblog. In 2011 heb ik er voor gekozen ook de dagwandelingen in aparte blogberichten te publiceren. Tegelijkertijd rijg ik die berichten op een afzonderlijke pagina aaneen tot een compleet verhaal. (Zie de rechter kolom). Mijn bedoelingen met deze verhalen staan te lezen in 'Over mij', hieronder in de linker kolom. Veel lees- en kijkplezier.
Groet Frans

vrijdag 21 april 2017

Floris V-pad; wandelen van station Sliedrecht-Baanhoek rondom het Eiland van Dordrecht naar de Kiltunnel

Killen en Kreken

Woensdag 19 april 2017

Tjiftjaf-alarm
'We gaan vandaag de tjiftjaf tegenkomen' meldde Frank in de treincoupé op weg naar Rotterdam Centraal. 'Het staat in de gids'. 
'Zo, dat wordt mooi'. Geen idee hoe een tjiftjaf eruit ziet, maar je wilt toch iets enthousiasts terugzeggen. Maar Frank luisterde al niet meer en was bezig met zijn mobiel op zoek naar de tjiftjaf. Even later zag ik een soort slanke mus voor mijn neus getoverd. Op de webpagina kon je ook de roep van de vogel horen en vervolgens schalde de zang van de tjiftjaf door de coupé. Ik keek rond en verwachte eigenlijk hier en daar een glimlach. Een naïeve en onaangepaste verwachting; iedereen zit tegenwoordig met doppen in de oren te staren naar een laptop of een mobiel. De enige die na enige uitleg, nog net reageerde was de buurvrouw van Frank. Ze gaf toe dat ze iets gehoord had, maar had het uitgelegd als een van die alternatieve alarmtonen van een mobiel. Het kon niet haar mobiel zijn geweest, dus geen actie. Welkom in het land van de digitale woudlopers. We zaten in goed gezelschap.

De Tjiftjaf  
'De tjiftjaf is een kleine, onopvallende bruingeelgroen gekleurde vogel. In het voorjaar en de vroege zomer bijna overal te horen. De tjiftjaf is een bosvogel die houdt van een rijke ondergroei. De tjiftjaf is vooral te herkennen aan zijn zang. Hij roept zijn eigen naam.'
Dit zou zo maar het begin van een spreekbeurt op de basisschool kunnen zijn. Dat is het niet. Het zijn stukjes geleende tekst van de Vogelbescherming-website. Ik heb het thuis opgezocht en mij verbaasd dat het een bosvogel wordt genoemd, want wij hebben vandaag vooral door open polder en grote stukken door riet en wilgen gelopen. Kijk ik nu terug in de gids hoe Frank bij die tjiftjaf kwam, zie ik dat hij de tekst heeft gelezen, die hoorde bij het einde van de vorige wandeling, een maand geleden. Toen liepen we door het Alblasserbos. Toch wel confronterend zo'n tjiftjaf als je al moeite begint te krijgen met het lezen van een gids. Daar staat tegenover dat hij sneller wordt met zijn mobiel. Ook wat waard.
speel de video af en oordeel zelf over de tjiftjaf
Wat betreft het zingen van zijn tjiftjaf-naam raak ik toch verward. Echt herkennen doe ik dat namelijk niet. Maar laatst bij de digitale hoortest met achtergrond geluiden hoorde ik ook al niet het woord 'kip' tussen het geruis, dus misschien is het toch wel een 'tjiftjaf'.
bij de brug over de Beneden Merwede naar het Eiland van Dordrecht
Eiland van Dordrecht
Terugkijkend naar de wandeling zien we ook op dit deel van het pad het belang van dijken voor Nederland. Geen polder op het Eiland van Dordrecht of er loopt een flinke dijk omheen. Dit land is gevormd door de grote Sint Elisabethvloed van 1421 toen grote delen van de landbouwgebieden ten zuiden van Dordrecht werden weggespoeld en de loop van de rivieren Merwede en Maas definitief veranderde en naar het zuiden afboog. De enigen die nog volhouden dat de Maas noordelijk stroomt zijn de Rotterdammers. Ach, je moet ook wat als je prat gaat op het credo 'niet lullen, maar poetsen'. 
Vrees voor water en bezoekers
De vrees voor het water zit er nog goed in bij de Hollanders. Overal zijn de dijken waarover en waarlangs we lopen net versterkt. Het gras op het nieuwe talud is nog maar recent opgekomen en werklui zijn nog bezig nieuwe afrasteringen langs de dijken te plaatsen met een handig klein heivoertuig. Daar waar de afrastering al klaar is ligt de nieuwe generatie schapen, lichting 2017, uitgebreid te zonnen in de luwte van de dijk. 

Onze blik dwaalt inmiddels naar het aangekondigde café Kop van 't Land. Een mooie toepasselijk naam op deze hoekpunt van de polders aan de oevers van de brede Nieuwe Merwede. Je schijnt er erg goed te kunnen dineren. Maar dan niet op deze woensdag als wij langs komen. Dan zijn ze in retraite.

Hollandse en Brabantse Biesbosch
Dan maar genieten van het uitzicht. Prachtig om hier over het water te kijken naar de Brabantse Biesbosch aan de overkant. Als je die enorme brede watervlakte ziet bedenk je niet dit een kanaal is, dat voor een groot deel met de hand is gegraven. Wikipedia meldt het volgende:
Het kanaal is uitgegraven tussen 1861 en 1874, om veel water van de Boven-Merwede (Waal) sneller af te kunnen voeren. Voor de aanleg van de Nieuwe-Merwede werd het water afgevoerd via een fijnmazig netwerk van rivierarmen, kreken en killen (de Biesbosch), die bij hoge waterstanden en/of bij de vorming van rivierijs (ijsdammen) konden verstoppen en elders dijkdoorbraken en overstromingen tot gevolg konden hebben. Bij het graven van de Nieuwe Merwede zijn een aantal brede killen verbreed en uitgediept, en door hoge dijken omgeven. 

Nederlandse jungle
Totaal anders wordt de wandeling als het eenmaal langs de Nieuwe Merwede gaat. Het pad duikt dan een buitendijkse strook in en gaat door niet meer gesnoeide grienden. Je struint door een doorgeschoten wilgenbos langs kreken en poelen. Als wij langs komen liggen de kreken gedeeltelijk droog omdat het blijkbaar net eb is. Eb? Via de rivieren richting zee is hier nog sprake van een klein getijdenverschil.
Een soort mangrovebos lijkt het wel als je over het slingerpad verder trekt. Vreemd gevormde bomen, stapels wilgentakken, watergeulen, hutten van riet passeer je en het zou bijna sinister worden als je vergeet dat de dijk met het Nederlandse fietspad niet meer dan honderd meter verwijderd is. Een impressie:

Mangrovegevoel verdampt 
Eenmaal weer binnendijks gaat het opnieuw door min of meer bekend polderlandschap. Hoewel, het is niet meer de sfeer van de weidepolders van Utrecht en in de Alblasserwaard. Het begint op Brabant te lijken met akkers en populierenrijen langs de landwegen. Op de kaart in de gids zie ik dat we langs de randen van de Dordtse Biesbosch lopen. In werkelijkheid lopen we twee kilometer verder door een kunstmatig aandoend bos met rechte paden en dito bruggen over een soort stadsvijvers, die restanten van getijdengeulen moeten zijn. Dan maar een rust bij paviljoen de Viersprong waar we getuige zijn van een kinderverjaardag in piratenkleding. Op de achtergrond zien we op de flatscreen hoe in België wielrenners zich druk maken in de Waalse Pijl. Het mangrovegevoel verdampt, opstappen maar.

Dan maar Mexico
Al lopend over de hoge Louisapolderse Dijk inspecteren we de reinheid in de slaapkamers van de aangrenzende dijkwoningen. De stad komt naderbij als we onze laatste dijk naderen; de Wieldrechtse Zeedijk vlakbij de tunnel onder de Dortse Kil, het eindpunt van vandaag. 
Jack ploft neer onder de stoel in de bus. Aan de riem heeft hij de laatste kilometer over de drukkere Dortseweg gelopen. Niet echt zijn ding. Eenmaal op station Dordrecht trekt hij zich ook weer terug onder de bank. Pas na de overstap in Rotterdam toont hij weer genegenheid tot enige actie. Maar wie zou dat niet als je door een Mexicaanse studente op schoot wordt genomen.

Naschrift
Na het lezen van dit blogbericht riposteerde Frank met: "Hallo, wie riep er nu dat de tjiftjaf een rietzanger was!!!!".
Oké, ik geef toe niet geheel juist, maar soms verdwalen die tjiftjafs. Het zijn uiteindelijk trekvogels. In mijn nieuwe spreekbeurt heb ik daarom nu opgenomen:
De trek
De tjiftjaf trekt grotendeels weg van begin augustus tot medio oktober naar het zuiden om in Spanje en Portugal of Noord-Afrika, vooral Marokko, te overwinteren. De tjiftjaf trekt vooral 's nachts. Ze gaan tussen april en half mei weer terug naar het broedgebied. Soms verdwalen ze en denk je dat het rietzangers zijn.
Bron: grotendeels van www.vogelbescherming.nl


De dagverslagen worden verzameld in de pagina\

donderdag 30 maart 2017

De Rijnstrangen; wandelen van Oud-Zevenaar via Aerdt en Millingen aan de Rijn naar de Millingerwaard

Dijken zonder en met rivier
dinsdag 28 maart


Gangen door de Rijnstrangen
In de 'Op Pad' van februari 2017 stond een mooi verhaal over wandelen in de Geldersche Poort, het gebied tussen Zevenaar en Millingen aan de Rijn. Je zou er lopen tussen en door de 'Rijnstrangen': oude beddingen van de Rijn, die hier vroeger via allerlei loopjes en geulen, een breed stroomgebied vormde. (voor detail informatie: http://levende-rivier.nl/de-rijnstrangen/).
Klonk goed. Nog nooit geweest. Een mooie wandeling als afwisseling van het Floris V-pad, op het moment dat Frank geen tijd had. Laten we dat maar eens proberen.
kerk van Oud-Zevenaar
Om kwart voor elf verlieten Jack en ik de trein van Arriva op station Zevenaar. Jack was deze dagen wat minder fit en een beetje stram, dus alle tijd voor mij om rond te kijken. De route ging direct naar het zuiden door Oud-Zevenaar, een lekker stil dorpje op een kilometer van Zevenaar, net groot genoeg voor een basisschool, een kerk en een café. De kerk staat boven op de dijk en kijkt niet uit over de rivier. Alleen weides. Het is een stevige dijk en ziet er niet antiek uit. Waar zou die voor gediend hebben? Zoeken op internet leert dat tot nog maar vijftig jaar geleden, in de zestiger jaren van de vorige eeuw, hier het gebied van de zogenaamde Oude Rijn in rechtstreeks contact stond met de rivier en dus het waterpeil meebewoog met de waterhoogte in de echte Rijn. Dan moeten er bij tijd en wijle flinke wateroppervlakten te zien zijn geweest! Nu resteren er nog slechts kleine waterplassen, die momenteel uitgebreid worden om nieuwe natuur te creëren. 
Doe-het-zelf pont
Ergens moeten we volgens de kaart nog die Oude Rijn oversteken. Het pad voert tussen prikkeldraad over een smal pad langs rietkragen en weilandranden. De kerktoren van het dorp Aerdt vormt het algemene richtpunt, waar we ons aan vasthouden. En dan staan we, verborgen in een brede rietstrook, voor een smal water. Aan de overkant, dertig meter verder, ligt een ponton en aan beide oevers een katrol waarover een trekdraad is gespannen. 
Hup, leuk, aan het werk. Maar wat is de juiste draad? Geen beweging in te krijgen. Na languit hangen geeft een van de draden mee en begint de trekpont langzaam te bewegen. De naam is goed gekozen, even niet trekken en de pont stopt er onmiddellijk mee. Eenmaal aan boord gaat het een stuk makkelijker. Je loopt met de draad mee over het ponton. Jack kan het niet goed volgen en loopt steeds achter mij aan, heen en weer. Je weet maar nooit wanneer je eraf mag.


gaan we nou voor of achteruit, neem een beslissing.
Aan de andere kant gaat het kort daarna weer omhoog een dijk op. Een dijk die ooit het dorp Aerdt heeft beschermd tegen het wassende water van de Oude Rijn. Ik zie nu ook dat Jack hier niet had mogen zijn. Te laat. Altijd informatief die ge- en verbodsbordjes.

We trekken verder langs het dorpje Aerdt, dat we helaas niet echt aandoen. Vlak voor het dorp Herwen bereiken we camping De Aerdtse Wacht. Duitsland moet al vlakbij zijn als ik naar de vele zwart, rood, gele vlaggen bij de caravans en huisjes kijk. Koffie is er in maart nog niet op het terras te krijgen. Op een bank voor de winkel wordt het een snel lunchpakket. Niet echt een uitbundige rust. Jack baalt er van dat het weer verder gaat.
De Bijland
En weer gaat het aardig omhoog naar de top van een stevige dijk. Hierachter zullen we wel zicht op de Rijn krijgen. Maar nee, ook hier weer weiland en bosschages. Waarom is deze dijk dan weer aangelegd? Het antwoord komt snel als we even later weer een oude rivierloop oversteken. Dit keer de Oude Waal. 
De Oude Waal
Daarna volgt een groot binnenmeer De Bijland. Ooit inderdaad land, maar door de zandwinning van de betonfabriek aan de zuidzijde is er nu een grote recreatieplas ontstaan. Dat deze plas nog in open verbinding staat met de Rijn is goed af te lezen aan de afzettingen van takken en riet op de oevers. De oevers lopen langzaam af en Jack banjert dapper door het water in een poging het meer leeg te drinken. 
De Bijland

Twee kilometer verder verlaten we het meer en stijgen weer naar dijkniveau. Nog steeds geen rivier te zien. Wel een soort camping met veel Duitse huisjes. Tussen recreatiefietsers op gevorderde leeftijd stappen we verder over een betonnen fietspad. En eindelijk na een knik in het fietspad is daar de echte rivier: de Rijn.

Millingen, not Jack's place
Ooit moeten Judith, Maxime en ik hier al zijn overgestoken tijdens onze wandeling op het Pieterpad. Maxime zat toen nog in een wandelwagen. Lang geleden. Nu resteert alleen het wandelen, zonder wagen en zonder Maxime. 
We hebben geluk het veer komt net deze kant op. Nog even over de strekdam en we kunnen meteen opstappen en mee naar Millingen, als Jack tenminste doorloopt. 

Tot ontsteltenis van Jack is het restaurant aan de overkant gesloten. Helaas pindakaas, geen rust. We gaan maar door over de Rijndijk richting de Millingerwaard. Voor Jack is de aardigheid eraf en hij sloft langzaam achter mij aan. Dit keer over een dijk met zicht op een rivier, de Rijn die even verderop zich splitst in de Waal en de aftakking via het Pannerdensch Kanaal. Het fort aan de overkant heeft deze toegang tot Nederland lange tijd bewaakt. 
Eigenlijk gaat de route nog door een stuk van de Millingerwaard. Dat wil ik Jack niet aan doen. Als we eindelijk Kerkerdom bereiken wil hij niet meer van het aangename fietspad boven op de dijk af. Pas als ik beneden aan de dijk sta, verzamelt hij opnieuw moed en baant zich een weg naar beneden door het halfhoge voorjaarsgras. Op weg naar die gek met dat rode rugzakje. 'Hopelijk weet die baas van mij dit keer wel in een keer de bushalte te vinden. 18 kilometer, wandelen moet wel leuk blijven. Idioot.'